CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA UCIECZKOWE

W sytuacjach awaryjnych warunki mogą się błyskawicznie zmieniać. Powietrze nagle wypełnia się dymem lub toksycznymi oparami i szybka ucieczka jest jedyną dostępną opcją. Zastosowanie naszych aparatów powoduje dopływ powietrza do oddychania i daje użytkownikowi sporą ilość dodatkowego czasu wymaganego do bezpiecznego opuszczenia danego miejsca.

OCZYSZCZAJĄCE URZĄDZENIA UCIECZKOWE

Aparaty ewakuacyjne to kompaktowe i poręczne urządzenia ucieczkowe w formie półmaski, wyposażone w pochłaniacz wielogazowy ABEK15 i umieszczone w wytrzymałym, ergonomicznym opakowaniu. Urządzenie spełniają  wymagania jedynej obowiązującej normy w zakresie oczyszczających urządzeń ucieczkowych (DIN 58647-7), zapewniając ochronę przez 15 minut.